EmailTwitterLinkedIn

Feest: de ODNL Academie bestaat 2 jaar!

Op 6 februari 2020 lanceerde Gérard Bouwman, destijds de voorzitter van Omgevingsdienst NL, de ODNL Academie. De academie bestond al langer onder de naam ‘Kenniscentrum OFGV’, maar kreeg een nieuwe naam en website om zo een meer landelijk gezicht te geven. Inmiddels zijn we twee jaar verder. “Een bewogen, maar bovenal succesvol en leerzame twee jaar”, concludeert opleidingscoördinator David Frederiks. We blikken terug!

Van fysiek naar digitaal

Ook voor de ODNL Academie had de coronapandemie veel gevolgen. Om in de opleidingsbehoeften te blijven voorzien, is de academie vrij vlot overgegaan op digitale lessen. “In het begin was dit best even schakelen”, vertelt David. “Zowel voor ons als voor de docenten en cursisten, maar inmiddels zijn we allemaal aan de nieuwe situatie gewenst en vindt 90% van onze cursussen digitaal plaats.”

Leren in de zomer

In de zomer van 2020 organiseerde de ODNL Academie een zogenoemde ‘Summerschool’; ruim 500 handhavers, toezichthouders, vergunningverleners en (beleids)adviseurs volgden deze dagen diverse interessante online webinars. De academie is voornemens om in de toekomst zeker een vervolg te geven aan de Summerschool.

Een online netwerkdag waar je u tegen zegt

Eind 2020 namen ruim 150 geïnteresseerden deel aan de online Netwerkdag Bruidsschat Milieu. Doel van de dag was het delen van kennis en ervaringen. Er werd een masterclass gegeven en men kon verschillende deelsessies volgen. “Het mooie aan deze dag was dat de input verzorgd werd door diverse omgevingsdiensten”, licht David toe. “Zo kwam je als deelnemer van alles te weten over de diverse mogelijke aanpakken wat betreft integratie van de bruidsschat milieu in het gemeentelijk omgevingsplan.”

Samen sterk

In 2021 hebben acht partijen de samenwerkingsovereenkomst Europese aanbesteding onderwijs ondertekend. Vanaf dat moment worden alle onderwijsdiensten gezamenlijk aanbesteed, met als doel het realiseren van een kwalitatief ijzersterk cursusaanbod waar alle omgevingsdiensten gebruik van kunnen maken. David: “De ODNL Academie fungeert hierin als kern; wij kopen het onderwijs in voor alle partijen.” Vervolgens vond een aanbesteding plaats en zijn halverwege 2021 diverse onderwijsaanbieders als winnaar uit de bus gekomen. Tot en met 2024 gaan die aanbieders de opleidingen van de ODNL Academie verzorgen.

Veel nieuwe trainers

Maar liefst 65 medewerkers van diverse omgevingsdiensten hebben de afgelopen twee jaar het Train de Trainer-traject van de ODNL Academie gevolgd. Halverwege 2021 hebben de laatste kandidaten het examen afgerond. Inmiddels staan al deze cursisten zelf voor de (digitale) klas om hun opgedane kennis over de milieubelastende activiteit in de Omgevingswet over te brengen op eigen collega’s.

Zoals gezegd: een bewogen periode waarin veel is geschakeld, geleerd en verbonden. Op naar de toekomst!