EmailTwitterLinkedIn

Samenwerkingsovereenkomst

Acht partijen tekenen samenwerkingsovereenkomst Europese aanbesteding onderwijs

Vandaag hebben acht partijen de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Europese aanbesteding onderwijs getekend. Uiteraard geheel coronaproof en dus digitaal. Om deze unieke samenwerking ook symbolisch vast te leggen hebben alle partijen hun handtekening gezet op een puzzelstuk. Al deze puzzelstukjes vormen samen één geheel. 

Deze acht partijen gaan vanaf nu onderwijsdiensten gezamenlijk aanbesteden. De ODNL Academie is hierin de zogenoemde ‘aankoopcentrale’ en koopt het onderwijs in voor alle partijen. Denk hierbij aan docenten die kennis hebben op ons vakgebied. Zie het aanbod van de ODNL Academie op de website.

Samenwerking

De ODNL Academie streeft naar samenwerking tussen alle Nederlandse Omgevingsdiensten met als doel een compleet opleidingsaanbod te realiseren voor al onze vakspecialisten. Hiermee streven wij naar een nog betere kwaliteit van het cursusaanbod. Met dit in het achterhoofd is de academie een Europese aanbesteding gestart waarbij voor de komende vier jaar onderwijs wordt ingekocht. Acht omgevingsdiensten slaan hiervoor nu de handen ineen. 

Deelnemende partijen

De partijen die deelnemen aan deze samenwerking zijn: de Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe (RUD Drenthe), de Omgevingsdienst IJsselland,  de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD Limburg Noord), de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Omgevingsdienst Groningen (OD Groningen), de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Twente (OD Twente), de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV).