EmailTwitterLinkedIn

 

Train de Trainer Omgevingswet mba

Wilt u ervoor zorgen dat alle medewerkers van omgevingsdiensten in Nederland in 2022 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet op het gebied van milieu? En vindt u het leuk om u te ontwikkelen tot trainer? Meld u dan aan voor het Train de Trainer programma!

 

Dit traject heeft de ODNL Academie in coproductie met VNG,  Aan de Slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld.

Volg nieuwe Train de Trainer reeks online

Vanaf 2 november is de nieuwe reeks van het Train de Trainer traject van start gegaan. De ODNL Academie heeft het traject volledig digitaal ingericht: alle modules worden vanaf nu online gegeven. Ook wordt er gewerkt met een flexibele planning. Dit houdt in dat de deelnemers zelf de snelheid van hun traject bepalen.

Aanmelden traject

Hieronder een overzicht van de vijf te volgen modules inclusief de mogelijke data en tijdstippen. Via deze pagina kun je je aanmelden voor de verschillende modules. 

Module 1Van oud naar nieuw
Module 2Begrip milieubelastende activiteit en omgevingsplan
Module 3Systematiek Bal en Instrumenten
Module 4.1Vergunningen, meldingen en overgangsrecht: theorie
Module 4.2Vergunningen, meldingen en overgangsrecht: praktijkgericht
Module 5.1Toezicht, handhaving en meldingen: theorie
Module 5.2Toezicht, handhaving en meldingen: praktijkgericht
Module 6Didactische vaardigheden
Module 7Training proefles
Module 8Examen

 

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de modules.

 

Het traject

Medewerkers van omgevingsdiensten die diepgang zoeken in de wereld van de Omgevingswet en deze informatie ook graag willen verspreiden binnen de eigen omgevingsdienst, kunnen zich aanmelden voor het Train de Trainer traject. Door vijf modules te volgen leren de trainers in spé alles over deze naderende wet en ook wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van training skills: hoe train je collega’s en hoe werk je met groepen? Wanneer het traject succesvol is afgerond kunnen de trainers hun opgedane kennis in de praktijk brengen door eigen collega’s op te leiden tot trainer. Doel hiervan is dat alle medewerkers van omgevingsdiensten in 2022 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet op het gebied van milieu.  

Omgevingswet

In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 haar intrede doet. De ODNL Academie biedt verschillende cursussen aan, zoals de basiscursus Omgevingswet mba. Daarnaast ontwikkelen we op dit moment interessante verdiepingscursussen voor verschillende doelgroepen. 

Gaat u de uitdaging aan?

Om de omgevingsdiensten ‘fit’ te maken voor de Omgevingswet zoeken wij enthousiaste trainers in spé die diepgang zoeken in de wereld van de Omgevingswet. Gaat u de uitdaging aan om zichzelf te ontwikkelen en uw kennis met anderen te delen?  

What's in it for me?

 • U krijgt de kans om uw training skills te ontwikkelen
 • U doet ervaring op in het trainen van collega’s en het werken met groepen
 • U doet kennis en inzichten op, op het gebied van de Omgevingswet
 • U verbreedt uw netwerk (nieuwe contacten met andere collega’s, afdelingen of omgevingsdiensten)
 • En u krijgt waardering van cursisten en de organisatie

Voorwaarden

 • U volgt het opleidingsprogramma van de duur van 6 dagen didactiek Train de Trainer
 • U conformeert zich voor minimaal 1,5 jaar aan deze docentenpoule
 • Als trainer geeft u minimaal 5 keer een training aan groepen
 • Als u specialist bent kunt u deelnemen in de klankbordgroep
 • Al het lesmateriaal blijft eigendom van de ODNL Academie
 • De ODNL Academie organiseert de training en inzetbaarheid voor u
 • U bent dé Ambassadeur voor dit project

De docenten

Erik Mossel (dr. adviseur/opleider VTH)
Erik werkt vanuit zijn adviesbureau "HMA-advies". De opdrachten        bestaan zowel uit het verzorgen van opleidingen en uitvoerend werk bij overheden en omgevingsdiensten.

Voorbeelden zijn: Wabo (+ wet VTH), WM, Waterwet, WNB en tranches het Activiteitenbesluit. Ook de voorbereiding op de Omgevingswet en het adviseren bij de implementatie van bijvoorbeeld de bruidsschat behoort tot Erik zijn expertises. 


 Simon Handgraaf (jurist omgevingsrecht)
 Simon is mede-eigenaar van FLO Legal. Hij heeft sinds 2013 in opdracht   van Eenvoudig Beter meegewerkt aan de stelselherziening, onder meer   aan het Bal en de bruidsschat. Daarnaast is hij adviseur kennisdelen bij   het programma Aan de slag met de Omgevingswet.


Edwin Voogd (jurist/chemisch technoloog)
Edwin werkt bij het Informatiepunt Omgevingswet aan de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Ook heeft hij afgelopen 3 jaar bij Eenvoudig Beter van het ministerie BZK meegewerkt aan o.a.:

 • De Omgevingsregeling
 • De Invoeringsregeling
 • De Aanvullingsregeling Natuur

Edwin heeft ruime ervaring bij InfoMil met verschillende milieuonderwerpen zoals vergunningverlening, samenwerking in BRZO-toezicht en het activiteitenbesluit.


Linda van Berkel (jurist/milieuingeneur) 
Ook Linda werkt bij het Informatiepunt Omgevingswet aan de website van de Omgevingswet. Daarnaast heeft ze afgelopen 3 jaar bij Eenvoudig Beter van het ministerie BZK meegewerkt aan de Omgevingsregeling en de Invoeringsregeling.

Linda heeft ruime ervaring bij InfoMil met verschillende milieuonderwerpen zoals industriële emissies, samenwerking in BRZO-toezicht en het activiteitenbesluit.


Gijs van Luyn (jurist)
Gijs werkt voor het Informatiepunt Omgevingswet en InfoMil. Hij heeft veel ervaring met juridische advisering, met name op procedureel gebied en op het gebied van milieuregelgeving.
 


Sandra Anzion (jurist/milieukundige)
Sandra werkt voor de VNG in het programma Omgevingswet aan de aspecten VTH en het omgevingsplan. Daarvoor heeft zij ruime ervaring opgedaan in het VTH-traject.


Eerst als aanvrager, vervolgens bij gemeenten en omgevingsdiensten als jurist vergunningverlening en jurist toezicht & handhaving.


Robin van Dorrestein MCE (trainer/coach)
Robin heeft ruim 25 jaar ervaring in het leiden en ontwikkelen van organisaties in de profit en not for profit. Zijn specialisaties zijn gericht op het didactisch trivium, commerciële opleidingen, trainingen en coaching op strategisch en tactisch niveau.

In het kader van de Omgevingswet richt hij zich op Adviesvaardigheden en train de trainer programma’s.

 

Interesse? Meld u aan via onze site

Of stuur een e-mail


Of bel voor meer informatie met Ramon Blok (06 – 555 44 555).
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!