EmailTwitterLinkedIn


ODNL Academie

De ODNL Academie organiseert opleidingen van vakspecialisten van alle omgevingsdiensten. De Academie leidt medewerkers van overheidsorganisaties op zodat ze voldoen aan de gestelde criteria. Dit gebeurt aan de hand van een divers aanbod mbo- en hbo-cursussen die grotendeels leiden tot een erkend diploma of certificaat. Medewerkers van omgevingsdiensten, werkzaam op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, kunnen bij de Academie terecht.  

Divers aanbod

Er worden vaste cursusdagen georganiseerd, maar ook een incompany training op locatie is mogelijk. Het aanbod wordt voortdurend aangevuld met nieuwe, relevante cursussen. Alle cursussen zijn hier te vinden.  

CRKBO registratie 

De ODNL Academie is CRKBO geregistreerd. Dat houdt in dat de kwaliteit van de cursussen is geborgd door certificering en inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Gecertificeerde docenten met praktijkervaring verzorgen de lessen.


Daarnaast voldoet het grootste deel van de aangeboden cursussen aan de Wabo Kwaliteitscriteria 2.2.