EmailTwitterLinkedIn

Train de Trainer online

Train de Trainer Basiscursus Milieu in de Omgevingswet (MBA/VTH) traject wordt digitaal voortgezet

De ODNL Academie, VNG en Aan de Slag met de Omgevingswet beperken op deze manier de mogelijke risico’s die het met zich meebrengt om elkaar fysiek te ontmoeten en kunnen hiermee beter de continuïteit van het traject waarborgen.

 Door het traject verder online te laten plaatsvinden, maken we als organisators goed onderwijs mogelijk en garanderen we hierbij niet alleen de eerder genoemde continuïteit maar ook de veiligheid van onze medewerkers. Ook biedt de online variant kansen; trainers maken op deze manier kennis met het uitgebreide pallet aan online werkvormen en hoe zij deze in kunnen zetten om hun collega’s optimaal voor te bereiden. Dit alles met het doel dat op 1 januari 2022 zo veel mogelijk collega’s goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet.  

Zowel nieuwe deelnemers als deelnemers die reeds aan het traject begonnen zijn, hebben hierover persoonlijk een bericht gehad. Vragen? Neem contact op via opleidingen@ofgv.nl