EmailTwitterLinkedIn

Gerrie de Boer is gedreven docent

De parketsecretaris bij het Functioneel Parket voor, onder meer, milieuzaken in Amsterdam geeft regelmatig cursussen en trainingen voor de ODNL Academie. Daarin brengt hij zijn ervaring bij het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie samen met het geven van instructie aan toezichthouders, boa’s en juristen. “Ik maak bij het parket mee wat er fout kan gaan, waar wij tegenaan lopen in de voorbereiding van zaken. De kwaliteit van de processen-verbaal, het hanteren van bevoegdheden etcetera kan (nog) beter en daarom zijn die opleidingen belangrijk".


Handvatten
Hij geeft permanente her- en bijscholingscursussen, maar is ook voor verschillende andere opleidingstrajecten voor de ODNL Academie actief. Zo staat in mei een tweedaagse training Landelijke Handhavingsstrategie op het programma. “Dat is niet verplicht, maar wel een training die eigenlijk alle toezichthouders, BOA’s en juristen zouden moeten volgen. Wat mag je als toezichthouder doen? Hoe leg je dat goed vast zodat er ook een vervolg aan gegeven kan worden? Wat zijn de eisen voor het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang? Deze twee dagen geven belangrijke informatie en handvatten.”

De drijfveer van de bevlogen docent is bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de handhaving. “Daar hebben we allemaal recht op. Controle van weg- en regelgeving is essentieel. Het is voor overheidsorganen belangrijk dat de toezichthouders na gehouden controles, hun bevindingen goed en volledig vastleggen. Daardoor kan de overheid, als dat nodig is, slagvaardig doorpakken. Bijvoorbeeld door de inzet van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke instrumenten. Ook is duidelijke verslaglegging belangrijk voor eventueel naslagwerk. Er is niets vervelender dan wanneer dit soort informatie onvolledig is en er niet kan worden doorgepakt ”

Dat het geven van de opleidingen hem veel van zijn vrije dagen kost deert hem niet. “Ik vind het zó leuk om te doen, het is mijn hobby.  Bovendien houdt het mij ook scherp in mijn werk.”

Plekken vrij
Gerrie de Boer geeft in mei de tweedaagse training Landelijke Handhavingsstrategie. Mocht het coronavirus tegen die tijd fysiek bij elkaar komen onmogelijk maken, dan wordt gezocht naar een digitale invulling. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Kijk op de website van de ODNL Academie