EmailTwitterLinkedIn

Verdiepingscursus geluid op maat

In juni start de nieuwe reeks van de verdiepingscursus geluid. Een cursus waarin alle ins en outs rondom de vele aspecten van geluid worden behandeld. Én een cursus die speciaal voor de cursisten op maat wordt gemaakt. “Er valt zo veel over het thema geluid te vertellen, het zou zonde zijn als ik informatie deel waar de cursisten al bekend mee zijn”, licht docent Erik Roelofsen toe. “Daarom inventariseer ik van tevoren altijd waar de behoefte precies ligt.”  

De verdiepingscursus geluid is het vervolg van de basiscursus geluid. “In laatst genoemde behandelen we echt de basisbeginselen van het thema geluid”, aldus Erik. “Hoe werkt ‘horen’ in het menselijk brein, wat zijn de verschillen tussen dB(A)’s en dB(C)’s en hoe ga je om met geluidvoorschriften in milieuvergunningen? De verdiepingscursus gaat letterlijk een stuk meer de diepte in en behandeld onder andere de diverse algemene wettelijke kaders zoals de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, het Activiteitenbesluit en de Omgevingswet.”

In deze laatste wet (Omgevingswet) gaat er op geluidregelgeving gebied redelijk veel wijzigen. De geluidsnormen worden behoorlijk anders en ook regels voor provinciale- en gemeentelijke wegen wijzigt flink. Daarnaast gaat de systematiek voor industrielawaai op de schop. Geluidgezoneerde industrieterreinen verdwijnen en hiervoor komen zogeheten Geluidproductieplafonds in de plaats.

Een ervaren docent

Erik is een ervaren docent. Hij zit al ruim 30 jaar in het vak. “Na mijn studie milieukunde ben ik aan de slag gegaan bij een gemeente, van daaruit ben ik steeds meer de ‘geluidwereld’ ingerold”, vertelt Erik. “Uiteindelijk ben ik geluidsadviseur geworden en ging ik me ook meer verdiepen in ruimtelijke procedures, daar is ook mijn interesse in planologie ontstaan. In 2007 ben ik mijn eigen adviesbureau ER Milieu & Planologie gestart. Via dit bureau geef ik advies en verricht ik onderzoek op het gebied van milieu en ruimtelijke ontwikkeling, hierin werk ik voornamelijk samen met overheden.”

In 2008 is Erik begonnen met het overdragen van zijn passie en kennis. “Ik ben toen gaan lesgeven, daar krijg ik enorm veel energie van”, licht hij toe. “En niet alleen geef ik cursussen, ik volg ze zelf ook nog steeds. Het is belangrijk om qua kennis bij te blijven. Momenteel volg ik vooral verdiepende specialisatie cursussen op het gebied van milieu, zoals duurzaamheid en externe veiligheid.”

Fun fact: je kunt Erik herkennen van het tv-programma ‘Meester Frank Visser doet uitspraak’, waarin hij regelmatig te zien is als geluidsdeskundige.

Digitaal lesgeven

Al ruim een jaar worden alle cursussen van de ODNL Academie digitaal gegeven. Zo ook de verdiepingscursus geluid. Als docent heeft Erik daar inmiddels zijn weg wel in gevonden. Erik: “Het was natuurlijk wel even omschakelen, mijn voorkeur gaat toch uit naar fysieke sessies. Maar voorlopig is en blijft het even zoals het is en dat vind ik prima. Door met niet al te grote groepen te werken is het goed te doen om echt de verbinding met elkaar aan te gaan. En dankzij verschillende tussentijdse oefeningen en vragen, blijven alle cursisten goed aangehaakt.”

Maatwerk

Met het thema geluid kun je alle kanten op. Maar dat is juist iets wat Erik probeert te vermijden. “Het is veel waardevoller om aan te sluiten bij de behoefte van de cursisten”, zegt hij. “Ik vind het belangrijk om hen écht te helpen en van interessante, nieuwe informatie te voorzien. Vandaar dat ik van tevoren altijd een contactmoment inplan om te polsen waar de behoefte precies zit. Vervolgens pas ik mijn cursusinhoud daar op aan.”

Ook interesse in de verdiepingscursus geluid? Aanmelden kan via deze pagina.