EmailTwitterLinkedIn

Samen sterk: IFV, het LEC en de ODNL Academie gaan krachten bundelen

Vanuit het Landelijk Expertise Centrum BrandweerBrzo (LEC) starten binnenkort twee personen met het Train de Trainer-traject van de ODNL Academie. Wat beide partijen betreft is dit het begin van een mooie samenwerking. We spreken toekomstig cursist Karin Eshuis (juridisch beleidsadviseur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond), Henk van Wetten (Brzo-coördinator Veiligheidsregio's Zuidwest en beleidsmedewerker bij het LEC) en Marijke Besselink (landelijk projectleider Omgevingsrecht Brandweer NL) over de Omgevingswet, de voorbereiding hierop, de kracht van samenwerken en natuurlijk: de deelname aan het traject. 

“Wij hebben veel behoefte aan de verdieping die in het Train de Trainer-traject wordt behandeld en ik kijk er dan ook enorm naar uit om hieraan deel te nemen. We willen de kennis die we uit het traject halen vervolgens weer specificeren voor onze eigen medewerkers en op die manier onze eigen verdiepingscursus vormen”, aldus Karin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samen sterk

“Net als een heleboel andere overheidsdiensten, krijgen ook wij straks met de komst van de Omgevingswet andere taken”, vertelt Henk. “Om ons hierop voor te bereiden is er binnen het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV, landelijke ondersteuningsorganisatie voor veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners red.) een algemene Omgevingswet-cursus ontwikkeld. Deze werkt uitstekend als introductie, maar geeft nog onvoldoende praktische invulling op bepaalde complexe zaken binnen ons vakgebied industriële veiligheid. En die kennis hebben we wel nodig om straks echt concreet aan de slag te kunnen als adviseur. Het past goed bij het LEC en het IFV om iets nieuws te ontwikkelen, maar het is zonde om zelf allerlei wielen opnieuw uit te vinden. Daarom zijn we in contact gekomen met de ODNL Academie, waar het verdiepingstraject al ontwikkeld was in de vorm van het Train de Trainer-traject.”

Dat contact met de ODNL Academie was al eerder verkend. Marijke vertelt: “Een paar jaar terug hebben wij gekeken naar mogelijke samenwerkingen met de academie. Wat doen jullie, wat doen wij? En hoe kunnen we elkaar versterken? Het was een soort ‘kijkje in de keuken’ om elkaars werelden te verkennen en ook te voorkomen dat we dingen dubbel gingen doen.”

“Wat betreft de cursussen is er in ons werkgebied ‘industriële veiligheid’ van alles te vinden met de focus op bouw en omgevingsplannen, maar juist voor milieu is het aanbod schaarser. We zijn daarin echt afhankelijk van wat door omgevingsdiensten wordt aangeboden en dat gebeurt via de ODNL Academie”, aldus Karin.

Voorbereiden

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het LEC bereiden zich al geruime tijd voor op de komst van de Omgevingswet. Karin: “In verschillende teams zijn we bezig met de voorbereiding. We hebben onder andere in kaart gebracht wat de gevolgen van de veranderingen voor ons zijn. Door het LEC zijn hier ondersteunende factsheets voor ontwikkeld. Ook de diverse overleggen met ketenpartners, het aanpassen van al onze standaardbrieven en beleidsstukken en het volgen van verschillende cursussen horen bij deze voorbereidingen.”

Marijke pakt de voorbereidingen het liefst op landelijk niveau op: “Denk bijvoorbeeld aan de verschillende Bruidsschat-regels: we bekijken samen met verschillende veiligheidsregio’s wat belangrijk voor hen is. Zo hoeft niet iedere organisatie het ‘zelf’ te doen. Ook proberen we zo veel mogelijk onderwerpen samen met ketenpartners aan te vliegen, want veel zaken zijn niet alleen voor de veiligheidsregio’s of omgevingsdiensten interessant, maar ook voor alle partners.”

Vervolg

De aansluiting bij het Train de Trainer-traject is nu de eerste concrete verbinding tussen het LEC en de ODNL Academie. Henk: “Vanuit onze kant doen we ook het aanbod om onze kennis, bijvoorbeeld over bedrijfsbrandweeraanwijzingen, te delen met de verschillende omgevingsdiensten, zulke samenwerkingen bieden meerwaarde voor alle partijen."

De komst van de Omgevingswet vraagt veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit, van alle partijen. Er is nog genoeg te doen om straks ‘samen sterk’ te staan. En juist daarom is onderlinge samenwerking ook zo enorm van belang. De ODNL Academie en het LEC gaan nog verder met elkaar in gesprek om deze samenwerking vorm te geven.