EmailTwitterLinkedIn

Nieuwe cursus PGS Richtlijnen en Omgevingswet

Werkt u regelmatig met ‘pseudowetgeving,’ zoals de PGS-richtlijnen? Met de komst van de nieuwe Omgevingswet (en in het bijzonder het Bal) wijzigen deze richtlijnen ook. In de nieuwe online cursus PGS Richtlijnen en Omgevingswet wordt de nieuwe regelgeving en de verschillen met de huidige wetgeving besproken. Vanwege de maatregelen van de regering in verband met de coronacrisis, wordt deze cursus online aangeboden.

Aan de hand van een aantal typische casussen met opdrachten leert u werken met de verschillende regels, richtlijnen en normen. De cursus begeleidt de overgang van oud naar nieuw v.w.b. de PGS-richtlijnen. 

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers Vergunningverlening en Toezicht en handhaving Milieu bij omgevingsdiensten en aanverwante organisaties. Om met succes aan deze cursus deel te nemen, is het een pré om al thuis te zijn in de huidige versies van de PGS-richtlijnen en de relatie met het Activiteitenbesluit en vergunningen.

Programma
In december 2019 zijn de laatste versies van de nieuwe wetteksten en vernieuwde ontwerp PGS-richtlijnen gepubliceerd. Als basis wordt in deze cursus de systematiek van de nieuwe PGS-15 behandeld. Met dit uitgangspunt wordt voorts de vernieuwing van andere PGS-richtlijnen qua systematiek besproken.

In de cursus wordt gewerkt met:

 • Omgevingswet, geconsolideerde versie, december 2019
 • Tekst Bal, in het bijzonder hoofdstukken 3 en 4
 • Inhoudsopgaven Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15-2019 (Nieuwe Stijl, NS)
 • PGS-19 en 30 (NS)
 • Handreiking modernisering PGS-richtlijnen en Bal
 • Hand-out presentatie met begeleidende teksten
 • Opdrachtenblad PGS-richtlijnen

Deel 1

 • PGS-richtlijnen, algemene kennis van de pseudowetgeving
 • Pseudowetgeving in de Omgevingswet en het Bal, de systematiek
 • Relatie Besluit kwaliteitseisen leefomgeving (Bkl) en PGS-richtlijnen (incl. externe veiligheid aspecten)
 • Modernisering van de PGS-richtlijnen volgens de handreiking
 • Risicogerichte benadering en gebruik van 'richtingaanwijzers'

Deel 2
Toepassen van de Ow, het Bal en de PGS-richtlijn 15 en daarnaast 19 en 30 in praktijkvoorbeelden. Overeenkomsten en verschillen met de huidige regelgeving komen aan de orde.

 • Wanneer algemene regels en wanneer vergunningplicht volgens het Bal
 • Casus opslag gevaarlijke stoffen < 10 ton en > 10 ton, ADR blijft, CLP komt erbij
 • Casus opslag gasflessen
 • Casus opslag van propaan in een tank
 • Casus opslag van olie in een tank
 • Casus nieuwe PGS 31 opslagvoorziening gekoppeld aan een installatie, de keuringeisen
 • EV en PGS-richtlijnen, de rol van het Omgevingsplan naast het Bal

Resultaat
Met de Omgevingswet (Ow) wil de overheid het omgevingsrecht bundelen en vereenvoudigen. Deze wet zal een groot aantal wetten, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren, vervangen. Bij de Omgevingswet horen vier besluiten: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl is m.n. gericht op de overheid) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De PGS-richtlijnen maken onderdeel uit van deze modernisering. 
Na het succesvol afronden van deze cursus kunt u de strekking en de toepassing van de relevante nieuwe PGS-richtlijnen in deze nieuwe generatie milieuregels in relatie tot de eigen werkzaamheden begrijpen.

Opleidingsduur en studiebelasting
De cursus bestaat uit twee digitale lesdelen met circa vier uur zelfstudie per dag.

 • Begeleidende onderwijstijd: 2 lesdelen x 2 uur (4 uur in totaal)
 • Zelfstudie: 2 x 2 uur (4 uur in totaal)
 • Eventuele praktijktoets: 6 uur in totaal
 • Totaal: 8 - 14 uur

De cursus bestaat uit twee online lessen van ongeveer 1,5 tot maximaal 2 uur. Tijdens de online lessen kunt u op de aangeboden momenten vragen stellen via een chatfunctie. Zo krijgt u meteen antwoord op uw vragen. 

Tussen de online lessen zit een week waarin u aan een opdracht werkt waarmee u uw kennis verdiept. Deze levert u online in bij de docent. De volgende les worden onderwerpen die nadere uitleg vergen besproken en kunt u vragen stellen. In dit deel staat de praktische toepassing van de theorie centraal; aan de hand van een aantal casussen oefent u met het nieuwe instrumentarium. 

Vanwege de maatregelen van de regering in verband met de coronacrisis, wordt deze cursus online aangeboden. Zo kan iedere medewerker de cursus gewoon op zijn werkplek thuis volgen. 

VTH Kwaliteitscriteria
Met deze cursus voldoet u aan de kwaliteitseisen voor deskundigheidsgebieden 3. Vergunningverlening Milieu en 5. Toezicht en Handhaving Milieu.

Toetsing en lesmateriaal
Als cursist krijgt u een casus met een aantal opdrachten. Na succesvolle afronding, ontvangt u een certificaat van de ODNL Academie. Eventueel lesmateriaal wordt door de ODNL Academie tijdig aan u verstrekt. 

Tarieven
Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u door naar de pagina Tarieven.

Data
De twee online lessen vinden plaats op 23 september en 28 september.

Aanmelden 
Meer informatie of direct aanmelden? Stuur een e-mail naar opleidingen@ofgv.nl