EmailTwitterLinkedIn

Landelijke juristendag 2022 een groot succes

Op donderdag 9 juni vond de landelijke juristendag plaats. Een dag door en voor juristen, georganiseerd door de ODNL Academie in samenwerking met OD Groningen, FUMO, OD Noord Holland Noord en de OFGV. “Er waren ruim 70 juristen aanwezig, we kunnen dus wel stellen dat de netwerkdag ook dit jaar weer zeer goed in de smaak viel”, aldus opleidingscoördinator David Frederiks.

Spreiding

Nienke Baars, directeur OD Groningen, trapte de dag op ‘afstand’ af. Namelijk digitaal, vanuit Groningen. Ze sprak de aanwezigen toe en inventariseerde op leuke wijze waar iedereen vandaan kwam. “Het publiek was verdeeld over 11 verschillende omgevingsdiensten en twee RUD’s”, licht Frederiks toe.

Omgevingswet

Na de aftrap ging het gezelschap in groepen uiteen om verschillende workshops te volgen. Frederiks: “Veel workshops hadden de focus op de Omgevingswet. En dat is niet gek. Deze nieuwe wet doet begin 2023 haar intrede en dus is een goede voorbereiding van groot belang. We dragen daar graag via de ODNL Academie aan bij. Dat doen we al jaren aan de hand van uiteenlopende cursussen, maar ook in deze fysieke netwerkdag kon het thema mooi verweven worden.” 

Succes

Het enthousiasme van de zaal is niemand ontgaan. “Natuurlijk droeg ook de fysieke ontmoeting hier aan bij”, vertelt Frederiks. “Dat hebben we vanuit de ODNL Academie al een poosje niet meer op dusdanig grote schaal gedaan. Er werd veel genetwerkt, daar hadden we in de planning ook bewust ruimte voor ingebouwd. Elkaar zien, spreken en informeren; dát was het doel.”