EmailTwitterLinkedIn

Eerste hbo module Circulaire Economie valt in de smaak

De ODNL Academie en Aeres Hogeschool Dronten hebben het afgelopen jaar de hbo module Circulaire Economie ontwikkeld. Inmiddels is de eerste module afgerond en zijn de eerste certificaten uitgereikt. Docent onderzoeker bij Aeres Hogeschool Peter Ramautarsing: “Je kunt niet als één organisatie circulair zijn, maar je hebt hiervoor partners in de keten nodig.”

De hbo module Circulaire Economie is ontwikkeld om inzicht te krijgen en bewustwording te creëren. De training is dan ook volledig toegespitst op de omgevingsdienst en is bedoeld voor medewerkers die belast zijn met werkzaamheden in vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ramautarsing: “Concreet betekent dat in de opleiding bijvoorbeeld: Welke impact heeft de transitie naar een circulaire economie op vergunningsverlening, toezicht, handhaving en advies. Wat houdt dit in? Wat moeten we met elkaar?” De hbo module is daarom ontwikkeld op verzoek van het opleidingscentrum van de omgevingsdiensten, de ODNL Academie.

Maken, gebruiken, weggooien

Omdat omgevingsdiensten steeds vaker te maken krijgen met verschillende facetten van de circulaire economie, is scholing de eerste stap naar bewustwording. Immers vraagt de circulariteit om een omschakeling. Ramautarsing: “De huidige economie, de lineaire economie, is ingericht op maken, gebruiken en weggooien. Daar is ook onze wetgeving op ingeregeld. Voor de omgevingsdiensten betekent dat vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van deze wetten en gegroeide historie. Als je je er bewust van bent dat je in de circulaire economie op termijn helemaal geen afval en belasting van het milieu meer wilt, dan kun je in vergunningverlening stappen zetten.”

Volgens de docent onderzoeker is het zo dat gemeenten circulaire economie belangrijk vinden, maar op dit moment nog niet altijd even goed weten wat ze er mee aan moeten. “De wet is er immers op gericht dat producten aan het eind van de keten worden beoordeeld als afval. Er is een slag nodig: van traditioneel kijken naar het product afval, naar hoe het een nieuwe grondstof kan zijn. Circulair denken staat in de kinderschoenen, dus er is veel behoefte om er meer over te weten te komen.”

Hergebruik in plaats van afval

De hbo module gaat uit van een visie op productie waarin zo min mogelijk afval ontstaat. Het streven is om producten aan het eind van hun levensduur te hergebruiken of te recyclen in plaats van deze als afval weg te gooien. De transitie naar deze circulaire economie is hard nodig. Economische groei in combinatie met een toenemende wereldbevolking zorgen er met de huidige bedrijfsvoering voor dat enerzijds onze grondstoffenvoorraad alleen maar kleiner wordt, terwijl anderzijds de milieudruk toeneemt.

“Ik zou de module aanbevelen”

Evelien Heida, werkzaam als medewerker circulaire economie bij de OFGV, is één van de eersten die de hbo module Circulaire Economie succesvol heeft afgerond. Na een drietal trainingsdagen heeft ze inmiddels het certificaat ontvangen. Ze blikt enthousiast terug op de module. “Ik vond het een hele interessante module. Er zijn verschillende modellen en theorieën aan bod gekomen met betrekking tot de circulaire economie. Ook volgde na de theorie een praktijkcasus waar je in groepjes mee aan de slag ging. Hierdoor leerde je om de theorieën toe te passen in de praktijk.”

Heida is zo enthousiast dat ze de module zou aanbevelen aan andere collega’s. “Circulaire economie is een breed thema en door de cursus leer je beter te begrijpen wat het precies inhoudt. Ook leer je de link te leggen met je eigen werkzaamheden bij een omgevingsdienst.”