EmailTwitterLinkedIn

Alles over Permanente Her- en Bijscholing (PHB)

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) moeten specifieke kennis en vaardigheden hebben en zijn verplicht hun niveau op peil te houden. Dit doen zij via de zogenoemde PHB-cyclus: een cyclus van vijf jaar tijd waarin zij vier trainingen moeten volgen inclusief succesvolle afsluiting via een officieel examen van ExTH. Is dit gedaan, dan wordt de boa-akte van de ambtenaar verlengd en begint de cyclus weer opnieuw. Op die manier blijven de boa’s permanent leren; een effectieve manier om het niveau constant op peil te houden.

Waarom?

Boa’s handhaven bijzondere wetten en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen. Deze werkzaamheden zijn dusdanig complex, dat alleen de basiskennis en –vaardigheden niet volstaan. Daarom zijn in 2012 aanvullende eisen gesteld aan de boa’s, in de vorm van het PHB-traject.

Voor wie?

Het traject is verplicht voor boa’s uit domein 1 (openbare orde), domein 2 (milieu, welzijn en infrastructuur) en domein 3 (leerplichtambtenaren).

ODNL Academie

De ODNL Academie verzorgt verschillende PHB-trainingen. Denk aan sanctionerend optreden, de-escalerend optreden en proces verbaal van bevindingen. Alle trainingen vind je op deze pagina.

Voor meer informatie over Permanente Her- en Bijscholing verwijzen wij door naar de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.