EmailTwitterLinkedIn

Verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht (AWB): nu ook online!

Wilt u de verdieping in en heeft u al de basiskennis van Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) onder de knie? Volg dan deze cursus! Tijdens deze cursus leert u meer diepgaande kennis over de Algemene Wet Bestuursrecht.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een overheidsinstantie als toezichthouders of vergunningverleners van de omgevingsdiensten of daaraan gelieerde keten- en samenwerkingspartners, dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

- MBO of hoger opleidingsniveau, dan wel werk- en denkniveau
- Kennis van de Basiscursus Awb 

- Werkervaring is niet vereist

Programma

Programma voor de online variant  wordt aangepast.

U leert meer over:
Tijdens de tweedaagse Verdiepingscursus Awb worden de navolgende onderwerpen behandeld:

  • De uitwisseling van gegevens tussen toezichthouders onderling, tussen toezichthouders en politie en/of justitie (de Awb wordt gerelateerd aan onderdelen van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wet politie gegevens, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens alsmede de bijzondere wetten die de cursisten uitvoeren);
  • De bijzondere bepalingen uit de Awb over de behandeling van besluiten op aanvraag (vergunningverlening);
  • De procedure van de Awb betreffende de beslissing op bezwaar en de (hoger) beroepsprocedure;
  • De procedure van de Awb betreffende last onder bestuursdwang (LOB) en last onder dwangsom (LOD);
  • De procedure van de Awb betreffende toepassing van de bestuurlijke boete.

Wat betreft de vergunningverlening, het bestuursrechtelijk toezicht en de handhaving alsmede het reparatoir en bestuursrechtelijk punitieve sanctioneren is het evident dat deze wetgeving gerelateerd is aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u in staat op een genuanceerde, evenwichtige en adequate manier het bestuursrecht toe te passen en begrijpen zij waar hun handelen op gebaseerd is. Zij zijn in staat bij het functioneren in bestuursrechtelijke situaties een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn, ook bij eventuele contacten met advocatuur en juristen

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.2, deel B Casemanagen en milieu

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een certificaat.
Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie


Aanmelden cursus

Wilt u deelnemen aan deze online cursus? Mail dan naaropleidingen@ofgv.nl
Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus. Staat er geen data genoemd, maar wel interesse in de cursus? mail dan naar opleidingen@ofgv.nl.