EmailTwitterLinkedIn

059 Introductiecursus Omgevingswet: nu ook online!

Omgevingsdiensten die in korte tijd hun hele organisatie bekend willen maken met de overgang naar de Omgevingswet, kunnen kiezen voor deze introductiecursus Omgevingswet van één dag.

Dankzij de introductiecursus wordt de focus in de organisatie direct op de overgang van oud naar nieuw gezet. Dat maakt de stap naar de driedaagse startkwalificatie later in het jaar nog veel effectiever, praktischer en meer gericht op wat er in de eigen regio speelt. Na het succesvol afronden van deze introductiecursus kan de driedaagse basiscursus verkort worden tot twee dagen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten en behandelt algemene kennis van de Omgevingswet en de vier besluiten. Het is een praktijkgerichte introductie. 

Instroomeisen

Geen (werk)ervaring of specifieke kennis vereist.

Programma

Tijdens deze cursus komen aan de orde:

A. Omgevingswet, OB, BKL en BAL

 • De hoofdlijn van Omgevingswet en besluiten
 • Relatie tussen Omgevingswet en besluiten
 • De overgang van oud naar nieuw
 • Praktische zaken bij de toepassing van het BAL
 • Vindplaatsen regels in OB en BKL

B. BAL

 • Algemeen
 • Hoofdstukindeling en onderwerpen, incl. min. regeling
 • Lagenstructuur en richtingaanwijzers
 • Nieuwe begrippen
 • Van inrichting naar MBA

C. Voorbeelden en oefeningen per specifieke doelgroep

D. Opdrachten (per doelgroep beschikbaar)

E. Wat kun je doen om goed voorbereid te zijn op deze stelselwijziging?

Resultaat

Na afronding van deze cursus weet u alles over de Omgevingswet en kunt u deze plaatsen in relatie tot de wetgeving die wordt vervangen. U kunt de nieuwe wetgeving plaatsen en bepalen welke scholing nodig is om straks adequaat de eigen functie uit te kunnen oefenen. Daarnaast krijgt u grip op invoering en overgangsrecht van de Omgevingswet. De volgende zaken staan hierbij centraal: 

 • De relatie met het deskundigheidsgebied van de deelnemer
 • De overgang en verschillen van oude en nieuwe wet- en regelgeving
 • De praktische betekenis van de nieuwe wetgeving voor functie-deskundigheidsgebied en de eigen werkzaamheden

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt één dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Kwaliteit

Kwaliteitscriteria 2.2, Deel B.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de ODNL Academie tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Deze cursus wordt incompany aangeboden. Hierover worden aparte prijsafspraken gemaakt.

Data en locatie

Deelnemen aan een online cursus? Meld dit via opleidingen@ofgv.nl.

Aanmelden cursus

Heeft u of uw organisatie interesse in deze cursus? Neem dan contact op via opleidingen@ofgv.nl.