EmailTwitterLinkedIn

Natte Natura 2000

De samenwerking, de wetgeving en de praktijk

Provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband van de Omgevingsdiensten OFGV, ODNZKG, OD-IJmond en de OD NHN nodigen je uit voor de digitale Natte Natura 2000-bijeenkomst op 9 juni 2021. De bijeenkomst heeft als doel om kennis rond Wnb en Omgevingswet te vergroten. I.v.m. de coronamaatregelen vindt deze jaarlijkse bijeenkomst dit jaar online plaats.

Thema: Natte Natura 2000
Datum

Woensdag 9 juni 2021

Locatie

Digitaal, meer info volgt

Tijd

09.00-12.30 uur

Voor wie:

De bijeenkomst is voor bestuurders, 'plannenmakers'.,vergunningverleners, toezichthouders en boa’s in domein II van alle kleursporen werkzaam en in dienst van overheden. Denk aan medewerkers ruimtelijke ordening, boa-coördinatoren, toezichthouders en boa's van overheden én terrein beherende organisaties, faunabeheer, gemeenten en milieucoördinatoren van politie en waterschappen.

Programma

 • 09.30 uur: welkomstwoord dagvoorzitter Bert Pannekeet, directeur OD IJmond
 • 09.40 uur: inleiding Gedeputeerde Noord-Holland, mevrouw Esther Rommel
 • 09.55 uur: Handhavingsestafette, Paul Schuurmans, directeur OFGV
 • 10.00 uur: lezing ‘Natuurwaarden en ontwikkeling binnenwateren/meren’ door dr. Mariëlle van Riel en ir. Jeroen Veraart, beiden onderzoekers WUR
 • 10.45 uur: workshopronde 1
 • 11.15 uur: workshopronde 2
 • 11.45 uur: terugkoppeling, vragen en chats
 • 12.15 uur: afsluiting bijeenkomst door voorzitter
 • 12.30 uur: einde

Workshops
Je kunt je voor twee van onderstaande workshops aanmelden via het mailadres opleidingen@ofgv.nl

 1. Tips en tops van het Beheerplan N2000 IJsselmeergebied door Ruud Cuperus en Koos Hartnack van RWS
 2. Voor de wind – Toekomstbeeld kitesurfen in het IJsselmeergebied door Anja Ooms, beleidsadviseur bij Provincie Noord-Holland en Hans van der Hulst, regio coördinator Nederlandse Kitesurf Vereniging
 3. Natuur in omgevingsvisie/-plan door Luuk Boerema, zelfstandig juridisch adviseur
 4. Groen toezicht en handhaving onder de Omgevingswet door Teus van Hattum, jurist en beleidsadviseur natuur en biodiversiteit Ministerie LNV
 5. Vis in de fuik – visserij versus Wnb door Sjaak Blaak en Michel Ros, inspecteurs NVWA (NVWA verzorgt per workshopronde een andere workshop: Aalverboden Visserijwet in workshopronde 1 en Schubvisserij in het IJsselmeer in workshopronde 2)

Corona
I.v.m. de coronamaatregelen is besloten de netwerkdag dit jaar digitaal te laten plaatsvinden. Als het mogelijk is om in het najaar weer fysiek bij elkaar te komen, wordt t.z.t. nog een bijeenkomst georganiseerd
.

Kosten

Aan deze netwerkdag zijn géén kosten verbonden.

Vragen 

Heb je vragen dan kun je contact met ons opnemen via e-mailadres opleidingen@ofgv.nl

Aanmelden netwerkdag

Klik in onderstaande tabel op de datum en vul daarna het inschrijfformulier in om je aan te melden voor de Natte Natura 2000.

Bij factuurkenmerk kun je n.v.t. invullen.