EmailTwitterLinkedIn

Cursus Landelijke strategie voor toezichthouders (LHS): nu ook online!

Wilt u meer weten van interventiematrix? Dan is dit de cursus voor u.

Inleiding

Binnen de omgevingsdiensten zijn onder meer toezichthouders zonder opsporingsbevoegdheid werkzaam. Deze toezichthouders zijn vaak belast met onder meer:

  • Het uitvoeren van (periodieke) milieucontroles bij/binnen inrichtingen (type B & C) aan de hand van de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet natuurbescherming, Vuurwerkbesluit, bodem etc.
  • Het opstellen van een rapportage/ brieven naar aanleiding van de controles
  • Het verwerken van de controle in het registratiesysteem
  • Het adviseren op basis van inhoudelijke expertise in relatie tot het uitvoeringsbeleid

Doelgroep

Toezichthouders zonder of met opsporingsbevoegdheid,U bent belast met o.a. het uitvoeren van (periodieke) milieucontroles bij/binnen inrichtingen (type B & C) aan de hand van de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet natuurbescherming, Vuurwerkbesluit, bodem. Juristen en leidinggevenden. 

Instroomeisen

Mbo- of hbo-niveau.

Programma

Programma voor de online variant  wordt aangepast

U leert meer over:
De mogelijkheden welke het bestuursrecht en strafrecht bieden bij de handhaving van de wet- en regelgeving waarvoor de toezichthouders zijn aangewezen. Ook krijgt de deelnemer meer inzicht in de rol welke hij/ zij hierin vervult.   Adequate en kwalitatief goede controles zijn essentieel voor een effectieve handhaving. Wanneer dit te wensen overlaat, bestaat de kans op (omvangrijke) incidenten, zoals enige jaren terug plaatsvond bij het bedrijf Chemiepack in Moerdijk.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus zal de bewustwording van de rol van de toezichthouder absoluut worden vergroot, alsmede de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke mogelijkheden om hun bevinding(en) passend af te doen. Dit mede op basis van de interventiematrix, behorende bij de Landelijke Handhavingsstrategie.

Ook zal het besef van een inhoudelijk juiste melding ten behoeve van een collega met opsporingsbevoegdheid teneinde de bevinding strafrechtelijk op te pakken of de juridische afdelingen ten behoeve van het toepassen van een bestuursrechtelijke instrument zoals Last onder dwangsom toenemen en de vaardigheden daarin worden vergroot.

Opleidingsduur en studiebelasting

Opleiding duurt twee dagen. Tijdens de opleiding zal een op maat gesneden reader worden uitgedeeld, waardoor de deelnemer altijd een naslagwerk tot zijn/haar beschikking heeft. Ook zal worden geoefend met casussen, waardoor de kennis en wijze van beoordelen van de bevindingen op basis van de (interventiematrix behorende bij de) Landelijke Handhavingsstrategie zal toenemen.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.2, Deel B, onderdeel Activiteitenbesluit milieubeheer

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de ODNL Academie tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar de pagina Tarieven.

Data en locatie

11 en 19 mei 2020

Aanmelden cursus

Aanmelden voor de online variant? Mail dan naar opleidingen@ofgv.nl.
Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.