EmailTwitterLinkedIn

Geluid - basiscursus

In deze cursus leggen we uit wat geluid is. Hoe gedragen geluidsgolven zich? Welk effect heeft dit op mensen? We bespreken metingen en berekeningen en kijken naar mogelijke maatregelen. 

De eisen opgenomen in de Wet geluidhinder (en andere voor geluid relevante wetgeving) met betrekking op weg-, railverkeer- en industrielawaai binnen én buiten de inrichting worden toegelicht. En uiteraard besteden we aandacht aan geluid in bestemmingsplannen en eisen die in het Bouwbesluit gesteld worden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor milieuadviseurs, beginnende geluidspecialisten, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers milieu die nu betrokken zijn bij vergunningverlening, handhaving en toezicht van omgevingsvergunningen en meldingen. 

De cursus is alleen bedoeld voor medewerkers die werken bij/in dienst zijn van een overheid.

Instroomeisen

 • Mbo denk- en werkniveau (aantoonbaar door vooropleiding en/of functie)
 • Werkervaring is niet vereist

VTH Kwaliteitscriteria

Met deze cursus voldoe je aan deskundigheidsgebieden:

 • 2.    Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening;
 • 8.    Behandelen juridische aspecten vergunningverlening;
 • 21.  Geluid (milieu- en bouw).

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus bestaat uit 4  dagdelen bij een online cursus en 2 hele dagen bij een fysieke cursus.

Programma

Wat is geluid?

 • Grondbeginselen van geluid – ‘wat is geluid’, ‘wat is de invloed van de omgeving op geluid’, ‘welke factoren zijn belangrijk voor geluid’ etc.

Meten en berekenen van geluid

 • Meten van geluid
 • Berekenen van geluid

Wetgeving vandaag en in de toekomst

 • Wet geluidshinder
 • Activiteitenbesluit
 • Omgevingswet

Wat is een akoestisch onderzoek?

 • Wat moet een uitvraag voor een akoestisch onderzoek minimaal bevatten
 • Hoe beoordeel ik een akoestisch onderzoek
 • Wat zijn de veelvoorkomende valkuilen bij een akoestisch onderzoek

Beginselen van vergunningverlening

 • Bevoegdheden van de gemeente
 • Wet milieubeheer
 • Activiteitenbesluit
 • Wabo

Wat valt allemaal onder industrielawaai?

 • Systematiek
 • Handhaving van de zones in relatie tot vergunningverlening
 • Handhaving van zones in relatie tot bestemmingsplan
 • Zonebeheer

Geluid van horeca en evenementen

 • Systematiek
 • Meldingen
 • Vergunningen
 • Maatregelen
 • Handhaving

Tijdens de cursus wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de cases in de vorm van opdrachten. Daardoor zal de praktische toepassing van de kennis op de eerste plaats komen. Denk hierbij aan vragen zoals: wat een akoestisch onderzoek minimaal moet bevatten, welk aspecten spelen een rol bij vergunningverlening, sanering, bestemmingsplannen, aanpak van wegen of bedrijven etc.

Toetsing en afsluiting

Aan het einde van de cursus zal er door middel van een korte toets worden gekeken of de opgedane kennis voldoende is. Daarnaast ontvang je een bewijs van deelname.

Data en locatie

2 dagen: 21 en 28 juni 2022 bij de ODNL Academie in Lelystad. 

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van je keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om je aan te melden voor deze cursus. Let op: indien er geen cursus gepland staat, zie je hieronder geen tabel. Stuur dan een e-mail naar opleidingen@ofgv.nl.