EmailTwitterLinkedIn

042B PGS 15 Actualiteiten

Werkt u regelmatig met ‘pseudowetgeving,’ zoals de PGS-richtlijnen? Met de komst van de nieuwe Omgevingswet (en in het bijzonder het Bal) wijzigen deze richtlijnen ook.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers Vergunningverlening en Toezicht en handhaving Milieu bij Omgevingsdiensten en aanverwante organisaties. 

Instroomeisen

Om met succes aan deze cursus deel te nemen, is het een pre om al thuis te zijn in de huidige versies van de PGS-richtlijnen en de relatie met het Activiteitenbesluit en vergunningen.

Programma

In december 2019 zijn de laatste versies van de nieuwe wetteksten en vernieuwde ontwerp PGS-richtlijnen gepubliceerd. Als basis wordt in deze cursus de systematiek van de nieuwe PGS-15 behandeld. Met dit uitgangspunt wordt voorts de vernieuwing van andere PGS richtlijnen qua systematiek besproken.

In de cursus wordt gewerkt met:

 • Omgevingswet, geconsolideerde versie, dec. 2019
 • tekst Bal, in het bijzonder hoofdstukken 3 en 4
 • inhoudsopgaven Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15-2019 (Nieuwe Stijl, NS)
 • PGS-19 en 30 (NS)
 • Handreiking modernisering PGS-richtlijnen en Bal
 • hand-out presentatie met begeleidende teksten
 • opdrachtenblad PGS-richtlijnen

Programma Deel 1

Terugblik en vooruitblik:

 • PGS-richtlijnen, algemene kennis van deze pseudowetgeving.
 • Pseudowetgeving in de Omgevingswet en het Bal, de systematiek
 • Relatie Besluit kwaliteitseisen leefomgeving (Bkl) en PGS richtlijnen (incl. Externe veiligheid aspecten)
 • Modernisering van de PGS richtlijnen volgens de handreiking
 • Risicogerichte benadering en gebruik van “richtingaanwijzers”

Programma Deel 2

Toepassen van de Ow, het Bal en de PGS richtlijn 15 en daarnaast 19 en 30 in praktijkvoorbeelden. Overeenkomsten en verschillen met de huidige regelgeving komen aan de orde.

 • Wanneer  algemene regels en wanneer vergunningplicht volgens het Bal
 • Casus opslag gevaarlijke stoffen < 10 ton en > 10 ton, ADR blijft, CLP komt erbij
 • Casus opslag gasflessen
 • Casus opslag van propaan in een tank 
 • Casus opslag van olie in een tank 
 • Casus nieuwe PGS 31 opslagvoorziening gekoppeld aan een installatie, de keuringseisen
 • EV en PGS richtlijnen, de rol van het Omgevingsplan naast het Bal

Resultaat

Met de Omgevingswet (Ow) wil de overheid het omgevingsrecht bundelen en vereenvoudigen. Deze wet zal een groot aantal wetten, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren, vervangen. Bij de Omgevingswet horen vier besluiten: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl is m.n. gericht op de overheid) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).De PGS richtlijnen maken onderdeel uit van deze modenisering. 

Na het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

 • de strekking en de toepassing van de relevante nieuwe PGS-richtlijnen in deze nieuwe generatie milieuregels in relatie tot de eigen werkzaamheden begrijpen.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt één dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Kwaliteitscriteria VTH

Met deze cursus voldoet u aan de kwaliteitseisen voor deskundigheidsgebieden 3. Vergunningverlening Milieu en  5. Toezicht en Handhaving Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Als cursist krijg je een casus met een aantal opdrachten. Na succesvolle afronding, ontvangt u een certificaat van de ODNL Academie.  

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar de pagina Tarieven.

Data en locatie

Deelnemen aan deze cursus? Meld dit via opleidingen@ofgv.nl.

Aanmelden cursus

Wilt u deelnemen aan een online cursus? Meld je aan via opleidingen@ofgv.nl. Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus (let op: indien er geen cursus gepland staat, ziet u hieronder geen tabel).