EmailTwitterLinkedIn

010 Opleidingstraject Train de Trainer Omgevingswet mba

Wilt u ervoor zorgen dat alle medewerkers van omgevingsdiensten in Nederland in 2022 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet op het gebied van milieu? En vindt u het leuk om zich te ontwikkelen tot trainer? Meld u dan aan voor ons Train de Trainer programma!

Deze cursus heeft de ODNL Academie in coproductie met VNG,  Aan de Slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld. 

Doelgroep

Medewerkers van omgevingsdiensten: Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers, Expertise, Juristen en Casemanagement

Instroomeisen

Om deze cursus te kunnen volgen is bekendheid met de huidige wetgeving, met name Wet Milieubeheer, AWB, Wabo en Activiteitenbesluit nodig.

Programma

Dag 1 tot en met 3 
Cursus Omgevingswet 3-daagse

Dag 4: Training didactische vaardigheden
Robin van Dorrestein en Noëlle Zarrade van Intino verzorgen deze training met een enthousiaste en dynamische aanpak met veel praktijksituaties, cases en oefeningen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en oefening met praktijksituaties. Door de gerichte feedback op werkwijze en gedrag leert de cursist de verworven vaardigheden te vertalen naar de eigen praktijk. Dat is ook werken aan de persoonlijke ontwikkeling.

Dag 5: Training lesaanpak: koppeling didactische vaardigheden met inhoud van driedaagse cursus
In deze les wordt de cursus vanuit het perspectief van de trainer uitgelegd en geoefend met de lesaanpak van de startkwalificatie. Daarbij gebruikt u het curriculum en het programma van de driedaagse, de presentatie, oefeningen, casussen enz. Verder krijgt u uitleg over de opdracht voor dag 6: de proefles.

Dag 6: Afsluiting training met proefles: kennis in de praktijk brengen
Ter afsluiting van de trainersopleiding geeft u een proefles. Kies daarvoor een deel van het opleidingsprogramma van de basiscursus uit van ongeveer een half uur. Ga bij de keuze van uw eigen voorkeuren uit: welk onderwerp sluit het meest aan bij uw kennis, belangstelling en inzichten? Gebruik voor de proefles de standaardpresentatie, oefeningen en het andere beschikbare lesmateriaal. U hoeft dus zelf geen lesmateriaal of lesprogramma te bedenken.

Resultaat

Na het succesvol afsluiten van deze training heeft u alle middelen om uw eigen organisatie fit te krijgen voor de Omgevingswet. 

U:

  • Kent de inhoud van de driedaagse startkwalificatie Omgevingswet
  • Begrijpt de opbouw van het cursusprogramma
  • Kunt met de standaardpresentatie, casussen, oefeningen en opdrachten werken
  • Bent bekend met de leercyclus van Kolb
  • Kunt inspelen op verschillen in leerstijlen
  • Kunt verschillende werkvormen toepassen
  • Herken dynamiek in groepsprocessen
  • Bent bekend met uw persoonlijke trainerskwaliteiten

Opleidingsduur en studiebelasting

De begeleide onderwijstijd van deze cursus is zes dagen, verdeeld over twee weken. Voorafgaand aan de cursus en tussen de cursusdagen in, dient u rekening te houden met twee tot vier uur zelfstudie.

Begeleide onderwijstijd 

6 x 6 =

36 uur

Onbegeleide onderwijstijd driedaagse cursus omgevingswet 

3 x 4 = 

12 uur

Onbegeleide onderwijstijd proefles & lesaanpak 

2 x 4 = 

8 uur

TOTAAL 

2 ECTS

56 uur 


Kosten, data en locatie

Wilt u deelnamen aan dit traject? Stuur een mail naar opleidingen@ofgv.nl

In overleg met uw organisatie bespreken we de cursusdata en kosten. De kosten hangen af van de uitvoeringsvariant van de cursus. Het is mogelijk deel te nemen aan cursussen die bij de ODNL Academie in Lelystad worden georganiseerd, of incompany. Bij de laatste variant is het mogelijk een externe docent in te schakelen, of medewerkers van uw eigen organisatie op te leiden als trainer. Eigen trainers kennen de organisatie het beste, zijn flexibel in te schakelen en geven de organisatie een voorsprong in kennis. Vindt u dit interessant? Neem dan contact op met Ramon Blok, voor uitleg of een afspraak. 

Kwaliteit

De inhoud, opzet en afsluiting van deze opleiding voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 van de VTH en de Branche Kwalificatiestructuur van OD.nl.

Toetsing en lesmateriaal

Deze cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Cursisten ontvangen een certificaat van deze startkwalificatie. Lesmateriaal wordt tijdig digitaal beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Interesse in deze cursus? mail dan naar opleidingen@ofgv.nl
Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze training. Indien er geen data in de tabel staan vermeld, is de cursus nog niet gepland.